گفتگوی شیطان و اهل جهنم!!!


    بعد از اینکه جهنمی ها در جای خود مستقر شدند،‌ به شیطان اعتراض میکنن که تقصیر تو بود که ما را جهنمی کردی و نذاشتی که ما بهشت بریم؟؟؟

    شیطان در جوابشون میگه:

    « خدا وعده حق به شما داد و من هم وعده ای دادم و خلف وعده کردم، شما غلط کردید حرف مرا شنیدید،    مرا ملامت نکنید، بلکه خودتون راملامت کنید، تا میرسد به اینجا که میگوید:من هیچگونه تسلطی بر شما نداشتم

    جز آن که شما را خواندم، شما مرا اجابت کردید».

    ای جهنمی ها! ای گنهکاران!

    شیطان کی و کجا بدون اختیار شما را به گناه انداخت؟ ؟؟؟ کار شیطان فقط وسوسه بود.

    چیزی که هست تو نوکر خوش فرمانی برای شیطان بودی، خوب فرمانش را می بردی نه اینکه به زور تو را بکشاند، خودت می خواستی غلام حلقه به گوشش نشی،

    شیطان کسی را به زور جهنم نمی بره، تنها شایدی و وسوسه ای برات درست میکنه.

    وقتی انسان مرتکب اون وسوسه شد، شیطان را لعنت میکنه، شیطان هم او را لعنت میکنه که چرا فریب خوردی،

    نفس خودت هست که تو را ذلیل کرده است، خواسته های نفس است که انسان را اسیرو ذلیل میکنه.

    پس نگو خدا چرا شیطان را خلق کرد که مرا به جهنم ببره، او غیر از تشویق و ترغیب در گناه و تهدید در عبادات، کاری نداره،

    خودت هم میدونی هیچ کس مجبور و یک طرفه نیست .

    در قران می فرماید: « شیطان تبری و بیزاری می جوید از کسانی که او را پیروی کردند ».

/ 0 نظر / 7 بازدید