پاداش شب زنده دارى و روزه داران

رسول اکرم مى فرماید:
در بهشت درختى است که از آن اسبهاى ابلق (سیاه و سفید) با دو بال و با زینهایى از یاقوت بیرون مى آیند. اولیاء خدا بر آنها سوار مى شوند و به هر جاى بهشت بخواهند به پرواز درمى آیند، اهل بهشت از خدا مى پرسند: خدایا! این بندگان تو چگونه به این مقام و جایگاه رسیده اند که ما از آن محروم هستیم. جواب مى شنوند:
آنها کسانى هستند که در دنیا شب ها از بستر خواب بیرون مى آمدند و به نماز و راز و نیاز مشغول بودند، در حالى که شما در خواب بودید و روزها که شما مى خوردید و مى نوشیدید، آنها روزه مى گرفتند و همیشه از ترس و شوق من مى گریستند.
منبع: رساله لقاءالله، ص 128.

/ 0 نظر / 4 بازدید