جلال امام ‌علیه السلام

از «محمّدبن اسحق» روایت شده است: هیچ شخصى پس از پیغمبر صلّى الله علیه وآله وسلّم در شرف، به مقامى که حسن بن على علیه‌السّلام نایل شد، نرسیده است. براى ایشان فرشى بر در خانه اش گسترده مى شد. وقتى از خانه بیرون مى‌آمد و بر آن فرش مى نشست، مردم مى آمدند و مى ایستادند، و به واسطه عظمت و جلالتى که آن حضرت داشت، کسى از آنجا نمى رفت؛ تا آن جا که آن حضرت مى‌دید که راه بسته شده؛ برمى خاست، و به درون خانه مى رفت.
راوى مى گوید: دیدم که امام در راه مکّه از مرکبش پیاده شد. و همه خلق خدا از مرکب هاى خود فرود آمدند، و پیاده رفتند. حتّى دیدم که «سعد وقّاص» پیاده شد و در کنار آن حضرت پیاده به راه رفتن خود ادامه داد.
/ 0 نظر / 15 بازدید