در هفت مورد"شیطان"به انسان نزدیک می شود.

2)ادرار کردن در اب ایستاده و راکد چون موجوداتی که در اب

هستند اذیت می شوند و یا از بین می روند حضرت رسول(ص)

فرمود:در اب ایستاده بول نکنید زیرا برای اب هم اهلی هست

و در اثر بول کردن در اب ان ها اذیت می شوند.

3)در حال ایستاده بول  کردن و این نیز برای وجود انسان

طبق نظریه پزشکان زیان اور است.

4)با یک کفش  راه رفتن یعنی یک پای  انسان کفش داشته

و یک پا بدون کفش باشد.

5)در حال ایستاده اب اشامیدن روایتی می گوید:اشامیدن اب

در حال ایستاده مکروه است.

6)شب را تنها خوابیدن در خانه ای که غیر از انسان کس دیگری

در ان نباشد.

7)تنها در اب  رودخانه های بزرگ یا سیلاب ها شنا کردن

چون احتمال خطر می رود.که "شیطان"در این چند جا با

سرعت خود را به انسان نزدیک می کند.و گاهی نیز باعث 

از بین رفتن انسان می شود.

در حدیث دیگری از امام صادق (ع) امده است که: اگر 

کسی این کارها را کرد و دچار بلا و ناراحتی شد

سرزنش نکند مگر خودش را

/ 0 نظر / 8 بازدید