ثواب گفتن لا اله الا الله

3. امام محمد باقر علیه السلام فرمود که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: هر چیزى هموزنى دارد، مگر خداوند و لا اله الا الله که هموزنى ندارند و هر قطره اشکى بر صورت او جارى شود، هیچ گاه فقر و خوارى را نخواهد دید.
4. امیرالمؤ منین علیه السلام فرمودند: هیچ بنده مسلمانى نیست که بگوید لا اله الا الله مگر این که بالا رفته و هر سقفى را مى شکافد و به هیچ کدام از گناهان او بر نمى خورد، مگر این که آن را پاک مى کند تا این که به خوبیهایى همانند خود برسد و بایستد.
5. رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: مومنى نیست که بگوید لا اله الا الله مگر این که گناهان کارنامه اش پاک شده و این عمل در کنار خوبیهاى همانند خود قرار مى گیرد.
ثواب گفتن صد بار لا اله الا الله 
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که وقت رفتن به رختخواب صدبار لا اله الا الله بگوید، خداوند خانه اى در بهشت براى او مى سازد و کسى که هنگام رفتن به رختخواب صدبار از خداوند آمرزش بخواهد، گناهان او مى ریزد، همانگونه که برگ درخت مى ریزد.
ثواب گفتن لا اله الا الله وحده وحده وحده 
امام باقر علیه السلام فرمودند: جبریل نزد رسول خدا آمد و گفتت : اگر شخصى از امت تو لا اله الا الله وحده وحده وحده بگوید، خوشبختت خواهد شد.
ثواب گفتن لا اله الا الله با اخلاص
امام باقر علیه السلام فرمود که رسول خدا فرمودند: جبرییل میان صفا و مروه نزد من آمده گفت : هر کس از امت تو با اخلاص لا اله الا الله بگوید، وارد بهشت مى شود.
ثواب گفتن لا اله الا الله با صداى بلند
امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا فرمودند: هیچ مسلمانى بلند نمى گوید لا اله الا الله مگر این که بى درنگ گناهانش زیر پاهایش ‍ مى ریزند؛ همانگونه که برگهاى درخت زیر آن مى ریزد.
ثواب گفتن لا اله الا الله با شرایط آن
وقتى که امام رضا علیه السلام به نیشابور رسید، به هنگام حرکت به طرف مامون ، محدثان اطراف او را گرفته و گفتند: فرزند رسول خدا! از پیش ما مى روى و حدیثى نمى فرمایى که از آن استفاده کنیم !
حضرت که در کجاوه نشسته بودند، سر خود را از کجاوه بیرون آورده و فرمودند: از پدرم موسى بن جعفر علیه السلام شنیدم که فرمودند از پدرم جعفر بن محمد صلى الله علیه و آله شنیدم که فرمودند از پدرم محمد بن على علیه السلام شنیدم که فرمودند از پدرم على بن الحسین علیه السلام شنیدم که فرمودند از پدرم حسین بن على علیه السلام شنیدم که فرمودند از پدرم امیرالمؤ منین على بن ابیطالب علیه السلام شنیدم که فرمودند از رسول خدا صلى الله علیه و آله شنیدم که فرمودند: شنیدم که جبرییل گفت : از خداى عزوجل شنیدم که فرمودند: لا اله الا الله پناهگاه من است ؛ کسى که وارد پناهگاه من شود، از عذاب من ایمن است .
ثواب پذیرفته شدن گواهى به لا اله الا الله 
روزى رسول خدا صلى الله علیه و آله در حالى که در میان عده اى از یاران خود که على بن ابیطالب علیه السلام نیز یکى از آنان بود نشسته بود، فرمودند: کسى که بگوید لا اله الا الله وارد بهشت مى شود.
دو نفر از یاران او گفتند: ما نیز مى گوییم لا اله الا الله . رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: گواهى به لا اله الا الله فقط از این (على بن ابیطالب ) و شیعیانش که پروردگار از آنان پیمان گرفته است ، پذیرفته است .
آن دو نفر دوباره گفتند: ما نیز مى گوییم لا اله الا الله .
در این هنگام رسول خدا صلى الله علیه و آله دستش را بر سر على گذاشته و فرمودند: نشانه آن ( پیروى از على بن ابیطالب علیه السلام ) این است که پیمان او را نشکنید؛ در جایگاه او ننشینید و سخن او را تکذیب نکنید.
ثواب صد بار گفتن لا اله الا الله الملک ....
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که صد بار لا اله الا الله الملک الحق المبین بگوید، خداى عزیز غالب او را از فقر پناه داده و وحشت قبرش را از بین مى برد؛ بى نیازى را به دست آورده و در بهشت را کوبیده است .
ثواب گفتن اشهد ان لا اله الا الله ... 
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که هر روز بگوید: اشهد ان لا الله الا الله وحده لا شریک له الهاا واحدا صمدا لم یتخذ صاحبة و لا ولدا خداوند براى او چهل و پنج هزار حسنه نوشته ، چهل و پنج هزار درجه نوشته او را بالا مى برد؛ خانه اى در بهشت براى او مى سازد و مانند کسى است که در آن روز دوازده بار قرآن خوانده باشد.
ثواب گفتن سى بار لا اله الا الله الحق المبین 
امام باقر علیه السلام از پدرش ، از پدرانش روایت کرده که فرمودند: کسى که هر روز سى بار بگوید لا اله الا الله الحق المبین به بى نیازى روى آورده ، به فقر پشت کرده و در بهشت را کوبیده است .
ثواب زیاد گفتن تسبیحات اربعه :
امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: زیاد بگویید:سبحان الله والحمد لله و لا اله الا و الله اکبر زیرا این ذکرها در روز قیامت در حالى که عده اى (از فرشتگان ) در جلو و عده اى در پشت سر آنها و عده اى در پشت سر این گروه (با شکوه و عظمت خاصى ) حرکت مى کنند و اینها با قیات صالحات مى باشند.
ثواب گفتن الحمدلله على ... هفت بار در روز
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس روزى هفت بار بگوید: الحمد لله على کل نعمة کانت او هى کائنة شکر گذشته ها و آینده ها را به جاى آورده است .
ثواب شهادت به یگانگى خداى متعال و رسالتت حضرت محمد صلى الله علیه و آله
سهل بن سعید انصارى مى گوید: معناى آیه و ما کنت بجانب الطور اذ نادینا را پرسیدم . حضرت محمد صلى الله علیه و آله فرمودند: خداى عزوجل دو هزار سال پیش از آفرینش موجودات روى برگ درخت (مورد) که آنرا رویانده بود نوشت ، سپس آن را در عرش گذاشت . آنگاه ندا داد: اى امت محمد! به راستى که رحمتم از خشم من پیشى گرفت ، قبل از این که بخواهید به شما عطا مى کنم و قبل از این که در خواست آمرزش کنید شما را مى آمرزم ؛ بنابراین ، هر کدام از شما که مرا در حالى ملاقات کند که گواهى مى دهد به این که خدایى جز من نبوده و محمد بنده و فرستاده من است ، با رحمت خود او را وارد بهشت مى کنم .
ثواب صد بار تکبیر، تسبیح ، تحمید و تهلیل
امام صادق علیه السلام از پدرش روایت نموده است که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: فقرا نزد رسول خدا صلى الله علیه و آله آمده و عرض ‍ کردند: اى رسول خدا! ثروتمندان دارایى دارند که بنده آزاد کنند، ولى ما نداریم ؛ دارایى دارند که حج بروند، ولى ما نداریم ، دارایى دارند که صدقه بدهند، ولى ما نداریم ؛ دارایى دارند که با آن جهاد کنند، ولى ما نداریم .
پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند: هر کسى که صد بار تکبیر (الله اکبر) بگوید، از آزاد کردن صد بنده بالاتر است ، و کسى که صد بار تسبیح (سبحان الله ) بگوید، بالاتر از بردن صد شتر به حج است ، و کسى که صد بار تحمید کند (الحمدلله بگوید)، بالاتر از بردن اسب با زین ، دهنه و رکاب آن در راه خدا است ، کسى که صد بار لا اله الا الله بگوید، عمل او برتر از عمل سایر مردم است ، مگر کسى که بیش از این بگوید.
امیرالمؤ منین علیه السلام فرمودند: این خبر به گوش ثروتمندان رسید. آنان هم همین اعمال را انجام دادند و فقرا دوباره به خدمت پیامبر صلى الله علیه و آله آمده و عرض کردند: اى رسول خدا! آنچه فرمودى به گوش ‍ ثروتمندان رسید، آنان هم آن اعمال را انجام دادند.
پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: اینها احسان خدا است و به هر کسى که بخواهد مى دهد و احسان خداوند زیاد است .
ثواب تسبیحات اربعه
امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلى الله علیه و آله روزى به یاران خود فرمودند: آیا اگر لباس و ظرفهایتان را جمع کرده و آنها را روى هم بگذارید، به آسمان خواهید رسید؟
گفتند نه اى رسول خدا!
حضرت فرمود: نمى خواهید چیزى به شما بگویم که ریشه اش در زمین و شاخه اش در آسمان باشد؟
عرض کردند: چرا اى رسول خدا!
حضرت فرمود: هر کدام از شما بعد از نماز واجبش مى تواند سى بار بگوید: سبحان الله ، والحمدلله ، و لا اله الا الله و الله اکبر ، زیرا ریشه اش ‍ این ذکرها در زمین و شاخه اش در آسمان است . این ذکرها از زیر آوار ماندن ، با آتش سوختن ، غرق شدن ، افتادن در چاه ، طعمه درندگان شدن ، مرگ و حادثه ناگوارى که در آن روز از آسمان فرود آید ، جلوگیرى مى کند و این ذکرها صالحات است .
ثواب گفتن الحمدلله کما هو اهله 
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که بگوید الحمدلله کما هو اهله (فرشتگان ) نویسندگان آسمانى نمى توانند ثواب آن را بنویسند.
عرض کردم چرا؟
فرمود: چون (ثواب آن را نمى دانند و...) عرضه مى دارند: خدایا! از غیب آگاهى نداریم . و خداوند مى فرماید هر چه بنده ام مى گوید، بنویسد و ثواب آن به عهده من باشد.
ثواب تمجید خداوند مانند او
امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند در هر شب و روزى سه بار خود را تمجید مى نماید و کسى که خداوند را آن طور که خودت خودش را تمجید مى نمایدت تمجید کند، اگر بدبخت باشد، خوشبخت مى شود.
عرض کردم : این تمجید چگونه است ؟ فرمود مى گویى انت الله لا اله الا انت رب العالمین انت الله لا اله الا انت الرحمن الرحیم انت الله لا اله الا انت العلى الکبیر انت مالک یوم الدین انت الله لا اله الا انت الغفور الرحیم انت لا اله الا الله العزیز الحکیم انت الله لا اله الا انت منک بد کل شى و الیک یعود انت الله لا اله انت لم تزل و لا تزال انت الله لا الا انت خالق الخیر و الشر انت الله لا اله الا انت خالق الجنة و النار انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد انت الله لا اله الا انت الملک القدوس السلام المومنین لامهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون انت الله الخالق البارى المصورلک الاسماء الحسنى یسبح لک ما فى السماوات و الارض و انت العزیز الحکیم انت الله لا اله الا انت الکبیر و الکبریاء رداؤ ک 
ثواب عاقل
امام صادق علیه السلام فرمودند، عاقل ، دین دارد و کسى که دین داشته باشد وارد بهشت مى شود.
ثواب بردن نام خدا به هنگام وضو
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که هنگام وضو نام خدا را ببرد، تمام بدنش پاک مى شود و این کار کفاره گناهان بین دو وضو خواهد بود؛ و کسى که نام خدا را نبرد، فقط آن مقدار از بدنش که آب به آن مى رسد، پاک مى شود.
ثواب خشک کردن آب وضو با حوله و ترک آن
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که وضو بگیرد و با حوله اعضاى وضو را خشک کند، یک حسنه براى او نوشته مى شود و کسى که وضو بگیرد و صبر کند تا دست و رویش خود خشک شوند، سى حسنه براى او نوشته مى شود.
ثواب وضوى نماز مغرب و صبح
امام کاظم علیه السلام فرمودند: کسى که نماز مغرب وضو بگیرد، وضویش ‍ کفاره گناهان روز گذشته اوست ؛ البته به استثناى گناهان کبیره و کسى که براى نماز صبح وضو بگیرد، وضوى او کفاره گناهان شب گذشته اوست ، البته به استثناى گناهان کبیره .
ثواب تجدید وضو
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که براى غیر نماز وضوى خود را تجدید کند، خداوند هم بدون استغفار توبه او را تجدید مى کند.
ثواب مسواک کردن
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: مسواک کردن دوازده خاصیت دارد: سنت پیغمبر است ، پاک کننده دهان و روشن کننده چشم است ، خداوند را راضى مى کند؛ دندانها را سفید مى کند؛ از فاسد شدن دندان جلوگیرى مى کند؛ لثه را محکم مى کند؛ میل غذا مى آورد، بلغم را از بین مى برد؛ حافظه را افزایش مى دهد؛ حسنه را دو برابر مى کند و فرشتگان از آن خوشحال مى شوند.
2. امام باقر علیه السلام فرمودند: مسواک کردن بلغم را از بین برده و عقل را زیاد مى کند.
ثواب با وضو خوابیدن
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که با وضو به رختخواب برود، در حالى مى خوابد که رختخواب او عبادتگاه اوست .
ثواب مضمضه و استنشاق زیاد
امام صادق علیه السلام فرمودند: زیاد مضمضه و استنشاق کنید، چون باعث آمرزش شما و رمیدن شیطان مى شود.
ثواب شستن سر با خطمى
امام صادق علیه السلام فرمودند: شستن سر با خطمى ، فقر را از بین برده ، روزى را افزایش مى دهد و تعویذ (جلوگیرى امراض و بلاها) است .
ثواب شستن سر با سدر
امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلى الله علیه و آله سرش را با سدر مى شستند مى فرمودند: سرهایتان را با برگ سدر بشویید؛ زیرا تمام فرشتگان مقرب و همه پیامبرانى که آمده اند، آن را تقدیس کرده اند.
کسى که سرش را با سدر بشوید، خداوند هفتاد روز وسوسه شیطان را از او دور مى کند، و کسى که خداوند وسوسه شیطان را هفتاد روز از او دور کند، گناه نمى کند و کسى که گناه نکند، به بهشت مى رود.
ثواب خضاب کردن
1. رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: یک درهم خرج کردن براى خضاب بالاتر از خرج کردن هزار درهم در راه خداست و چهارده خاصیت دارد: باد گوشها را دفع مى کند، دید چشم را بهتر مى کند، بیخ بینى را نرم مى کند؛ دهان را خوشبو مى کند، لثه را محکم مى گرداند، بوى بد زیر بغل را از بین مى برد، وسوسه شیطان را کم مى کند، باعث خوشحالى فرشتگان ، سرور مومن و خشم کافر مى شود، در قبر زیبایى و عطر او مى باشد، باعث رهایى او بوده و نکیر و منکر از او خجالت مى کشند.
2. امام صادق علیه السلام فرمودند: حنا بوى بد را از انسان دور کرده ، آبرو را زیاد نموده ؛ دهان را خوشبو ساخته و فرزند را نیکو مى گرداند.
و نیز فرمودند: کسى که نوره بکشد و سر تا پایش را حنا بمالد، فقر از او دور مى شود.
ثواب هفتاد بار شانه کردن موى صورت
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که هفتاد بار موى صورتش را شانه کند و بداند که چند بار این کار را انجام داده است ، تا چهل روز شیطان به او نزدیک نمى شود.
ثواب سرمه کشیدن
امام صادق علیه السلام فرمودند: سرمه کشیدن مو را مى رویاند، اشک را خشک نموده ، آب دهان را گوارا، و چشم را زیبا مى کند.
ثواب ناخن گرفتن و کوتاه کردن سبیل
1. رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: کسى که در روز شنبه یا پنجشنبه ناخنهایش را بگیرد و سبیلش را کوتاه کند، از دندان درد و چشم درد معاف مى شود.
2. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که در روز پنج شنبه ناخنهایش را بچیند و یکى را براى روز جمعه باقى بگذارد، خداى عزوجل فقر را از او دور مى گرداند.
3. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که در هر جمعه ناخنهایش را بگیرد و سبیلش را کوتاه کند و سپس بگوید:بسم الله و بالله و على ملة رسول الله صلى الله علیه و آله ؛ در مقابل مو یا ناخن ، ثواب آزاد کردن بنده اى از فرزندان اسماعیل را به او مى دهند.
ثواب پوشیدن کفش سفید
سدیر صیرفى مى گوید: در حالى که کفش سفید پوشیده بودم ، به دیدن امام صادق علیه السلام رفتم . آن حضرت فرمودند: آیا عمدا کفش سفید پوشیده اى ؟
عرض کردم : فدایت شوم ! نه به خدا.
فرمودند: کسى که به قصد خرید کفش سفید وارد بازار شود و کفش سفید بخرد، آن کفش کهنه نمى شود، مگر این که مالى را از جایى به دست مى آورد که گمان ندارد.
سدیر مى افزاید: آن کفش کهنه نشد، تا زمانى که صد دینار را از جایى که گمان نداشتم ، به دست آوردم .
ثواب خواندن انا انزلنا براى لباس نو
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که همیشه کفش بپوشد، به بیمارى جذام مبتلا نخواهد شد.
مى گوید: پرسیدم : در زمستان یا تابستان ؟
فرمودند: فرقى ندارد.
ثواب زیاد در آینه نگریستن و خدا را بسیار ستایش کردن
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که لباس نوى ببرد و سى و شش بار انا انزلنا فى لیلة القدر را بخواند و هنگامى که به تنزل الملائکة رسید کمى آب بردارد و به لباسش بپاشد، سپس دو رکعت نماز بگذارد و دعا کند در دعاى خود بگوید
امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت مى کند که پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند: خداى بزرگ بهشت را براى جوانى قرار داده است که زیاد در آینه نگاه کند و به همین جهت خدا را بسیار ستایش کند.
ثواب وضوى کامل ، نماز خوب و..
امام کاظم از پدرش امام صادق علیه السلام روایت مى نماید که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: کسى که وضوى کامل بگیرد، به خوبى نماز بخواند، زکات مالش را بپردازد، خشم خود را باز دارد، زبانش را حبس کند، از گناهش آمرزش بخواهد و خیر خواه اهل بیت پیامبرش باشد، همه حقایق ایمان را به دست آورده و درهاى بهشت براى او باز است .
ثواب گفتن رضیت بالله و...
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: کسى که بگوید رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا و باهل بیته اولیاء به عهده خداوند است که در روز قیامت او را راضى کند.
ثواب رفتن به مسجد
امام صادق علیه السلام فرمودند: در (تورات ) نوشته شده است : خانه ها من در زمین مساجد است ؛ پس خوشا به حال بنده اى که در خانه خود وضو بگیرد، سپس مرا در خانه خودم زیارت کند .
ثواب پیاده رفتن به مسجد
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که پیاده به مسجد رود، پایش را روى هیچ خشک وترى نمى گذارد، مگر این که آن زمین تا زمین هفتم براى او خداوند را تسبیح مى کنند.
ثواب این که انسان ، قرآن و خانه او مسجد باشد
امام صادق علیه السلام از پدرش و او از پدرش نقل مى نماید که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: کسى که قرآن سخن او و مسجد و خانه او باشد، خداوند در بهشت براى خانه اى مى سازد.
ثواب وضو گرفتن و آنگاه به مسجد رفتن
امیرالمؤ منین علیه السلام فرمودند: هنگامى که زمینیان مشغول گناه شده و کارهاى زشت انجام دهند، خداوند تصمیم مى گیرد، آنها را بدون استثنا عذاب کند، ولى وقتى به سالخوردگان مى نگرد که به سوى نماز قدم برداشت و بچه هاى را مى بیند که مشغول فراگیرى آن هستند، به آنها ترحم کرده و عذاب را تاخیر مى اندازد.
ثواب خواند نمازهاى پنجگانه در وقتشان
امام صادق علیه السلام فرمودند: اى ابان ! اگر کسى این پنج نماز واجب را به پا دارد و مواظب وقت آنها باشد، روز قیامت در حالى خداوند دیدار مى کند که پیمانى دارد که خداوند او را به خاطر آن وارد بهشت مى کند و کسى که آنها را در وقت خودشان نخواند، اگر خداوند بخواهد مى بخشد و اگر بخواهد عذاب مى کند.
ثواب نمازهاى نافله
امام کاظم علیه السلام فرمودند: نمازهاى نافله مایه تقرب هر مومنى است .
ثواب روشن کردن چراغ در مسجد
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: کسى که در یکى از مساجد خداوند عزوجل چراغى روشن کند، فرشتگان و حمل کنندگان عرش ‍ خداوند تا زمانى که نورى از این چراغ مسجد باشد، پیوسته براى او استغفار مى کنند.
ثواب نماز در مسجد پیامبر
امام صادق علیه السلام از پدرانش علیه السلام نقل مى کند که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: یک نماز در مسجد من نزد خداوند، برابر با ده هزار نماز در سایر مساجد است ، مگر مسجدالحرام ؛ زیرا نماز در آن برابر با صد هزار نماز است .
ثواب نماز بین مسجدالحرام و مسجد رسول خدا
حسن بن على وشاء مى گوید از امام رضا علیه السلام پرسیدم : ثواب نماز در مسجدالحرام و مسجد رسول خدا صلى الله علیه و آله به یک اندازه است ؟
فرمودند: بله و نماز در جایى بین این دو با هزار نماز برابر است .
ثواب نماز در مسجد کوفه
ابى بصیر مى گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمودند: مسجد کوفه مسجد خوبى است . هزار پیامبر و هزار وصى پیامبر در آن نماز خواندند.
از همین مسجد در زمان نوح علیه السلام آب از زمین جوشید و کشتى نوح نیز در همین مسجد ساخته شد. سمت راست آن خوشنودى خداوند، میانه آن باغى از باغهاى بهشت و سمت چپ آن مکر است .
پرسیدم منظور از مکر چیست ؟
فرمود: مکر؛ یعنى منازل شیطان .
ثواب نماز در بیت المقدس ، مسجد اعظم ، مسجد قبیله و مسجد بازار
امام صادق علیه السلام از پدرانش علیه السلام نقل مى نماید که امیرالمؤ منین علیه السلام فرمودند: یک نماز در بیت المقدس هزار نماز است ؛ یک نماز در مسجد اعظم صد نماز است ، و یک نماز در مسجد قبیله بیست و پنج هزار نماز است ، و یک نماز در مسجد بازار دوازده نماز و نماز مرد در خانه اش به تنهایى ، یک نماز است .
ثواب جارو کردن مسجد
امام کاظم علیه السلام نقل مى نماید که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: کسى که در روز پنجشنبه (شب جمعه مسجد را جارو کرده به اندازه سرمه چشمى خاک از آن خود کند خداوند او را مى آمرزد.
ثواب هفت سال اذان گفتن به نیت پاداش خداوند
امام باقر علیه السلام فرمودند: کسى که هفت سال به نیت پاداش خداوند اذان بگوید، در روز قیامت در حالى مى آید که هیچ گناهى ندارد.
ثواب موذن بین اذان و اقامه
امیرالمؤ منین علیه السلام از رسول خدا نقل مى نماید که فرمودند: موذن بین اذان و اقامه پاداش شهید در خون غلتیده در راه خدا را خواهد داشت .
مى گوید: گفتم : اى رسول خدا! در این صورت هر کسى مى خواهد اذان و اقامه بگوید.
فرمودند: هرگز زمانى خواهد آمد که اذان اقمه را به ضعیفان خود واگذار مى کنند و در این حالت این گوشت ضعیفان است که خداوند آن را بر آتش ‍ حرام کرده است .
ثواب خواندن نماز با اذان و اقامه
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که با اذان و اقامه نماز بخواند، دو صف از فرشتگان پشت سر او نماز مى خوانند و کسى که با اقامه و بدون اذان نماز بخواند، پشت سر او یک صف نماز مى خوانند.
راوى مى گوید: عرض کردم : طول هر صف چقدر است ؟
فرمودند: کوتاهترین آن از شرق تا غرب ، و طولانى ترین آن از آسمان تا زمین است .
ثواب خواندن قل هو الله ، انا انزلناه و آیة الکرسى در هررکعت نماز مستحب
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که در هر رکعت نماز مستحبى خود قل هو الله احد، انا انزلنا فى لیلة القدر و آیة الکرسى را بخواند، خداوند عمل او را بهترین اعمال خواهد دانست ، مگر کسى که مانند او و بیش از او این عمل را انجام دهد.
ثواب و فضیلت قنوت
امام صادق علیه السلام از پدرانش و او از ابوذر نقل مى نماید که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: هر کدام از شما که قنوتش در سراى دنیا طولانى تر باشد، در توقفگاه روز قیامت راحتى اش طولانى تر خواهد بود.
ثواب کامل به جا آوردن رکوع
سعید بن جناج مى گوید: در حضور امام باقر علیه السلام در منزل او در مدینه بودم . حضرت علیه السلام بدون اینکه کسى چیزى بگوید فرمودند: کسى که رکوع خود را کامل به جا آورده ، در قبر وحشتى نخواهد داشت .
ثواب یک سجده
امام صادق علیه السلام از پدرانش علیه السلامنقل مى نماید که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: کسى که یک با سجده کند،بدخاطر این عمل یک گناه از او مى ریزد و یک درجه بالا مى رود.
ثواب گذاردن کف دستها بر زمین
امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل مى کند که امیرالمؤ منین علیه السلام فرمودند: هنگامى که سجده کردید، کف دستهایتان را بر زمین بگذارید، بدان امید که در روز قیامت زنجیر نشوید.
ثواب طولانى کردن سجده
امام صادق علیه السلام فرمودند: نزدیکترین حالتهاى بنده به خداوند، حالت سجده است .
ثواب گفتن اللهم صل على محمد و آل محمد هنگام رکوع ، سجده ، قیام
امام باقر علیه السلام فرمودند: کسى که در رکوع ، سجده و قیامش بگوید اللهم صل على محمد و آل محمد خداوند بر ایو همانند ثواب رکوع ، سجده ، و قیام را مى نویسد.
ثواب سجده شکر
امام صادق علیه السلام فرمودند: هر مومنى که براى شکر نعمتى در غیر نماز سجده کند، خداوند به خاطر آن ده حسنه نوشته ، ده گناه او را پاک کرده و ده درجه در بهشت او را بالا مى برد.
ثواب نماز
امام صادق علیه السلام فرمودند: اى بنده خدا! نماز واجب را در وقت خود بخوان با حالت کسى که با آن وداع مى کند و مى ترسد که پس از این هیچ گاه موفق به انجام آن نشود. آنگاه ، دیدگانت را متوجه سجده گاهت نما. اگر بدانى که در سمت راست یا چپ تو کسى هست ، به خوب نماز مى خوانى ، و بدان ، تو در برابر کسى هستى که تو را مى بیند و تو او را نمى بینى .
ثواب خواندن نماز صبح در اول وقت
رواى مى گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم : بهترین نماز صبح کدام است ؟
فرمودند: طلوع فجر؛ زیرا خداوند متعال مى فرماید ان قرآن الفجر کان مشهودا یعنى فرشتگان شب و روز نماز صبح را مى بینند. بنابراین اگر بنده نماز صبح را به هنگام طلوع فجر بخواند، این نماز دو بار براى او ثبت مى شود: یک بار توسط فرشتگان شب و یک بار توسط فرشتگان روز.
ثواب برترى اول وقت بر آخر وقت
امام صادق علیه السلام فرمودند: برترى اول وقت بر آخر وقت ، مانند برترى آخرت بر دنیاست .
ثواب خواندن نمازهاى واجب در اول وقت
امام کاظم علیه السلام فرمودند: نمازهاى واجبى که در اول وقت خود با آداب و شرایط خوانده شوند، خوشبوتر و با طراوت تر از شاخه درخت (مورد) است ، هنگامى که از درخت خود جدا مى شود. بنابراین ، نمازهایتان را در اول وقت بخوانید.
ثواب شکسته خواندن نماز در سفر
امیرالمؤ منین علیه السلام از رسول خدا صلى الله علیه و آله روایت نموده است که فرمودند: بهترین شما کسانى هستند که در سفر نمازهاى خود را شکسته خوانده و روزه نمى گیرند.
ثواب خواندن نماز جمعه براى مسافر
امام صادق علیه السلام از پدرش روایت مى نماید که فرمودند: هر مسافرى که نماز جمعه را از روى میل به آن و دوست داشتن بخواند، خداوند پاداش ‍ نماز جمعه صد غیر مسافر را به او عطا مى فرماید.
ثواب نماز جماعت
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: همانا نماز جماعت ، بیست و سه درجه بالاتر از نماز فرادى است و بیست و پنج نماز مى باشد.
2. راوى مى گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کدام از شما که روز جمعه را درک کردید، نباید غیر از عبادت کار دیگرى انجام دهید، زیرا به درستى که در آن روز بندگان آمرزیده شده و رحمت فرود مى آید.
ثواب برخاستن براى نماز
امام صادق علیه السلام فرمودند: هیچ بنده اى از شیعیان ما به نماز بر نمى خیزد، مگر این که فرشتگانى به شماره مخالفین او دورش را گرفته و پشت سرش نماز خوانده و براى او دعا مى کنند تا نمازش تمام شود.
ثواب صلوات بر پیامبر و آل او علیه السلام در روز جمعه پس از نماز عصر
امام باقر علیه السلام فرمودند: هنگامى که در روز جمعه نماز عصر را خواندى ، بگو،اللهم صل على محمد و آل محمد الاوصیاء المرضیین بافضل صلواتک و بارک علیهم بافضل برکاتک و السلام علیهم و على ارواحهم و اجسادهم و رحمة الله و برکاته 
همانند کسى که بعد از نماز عصر این صلوات را بفرستد، خداوند صد هزار حسنه براى او نوشته ، صد هزار گناه او را پاک کرده ، به واسطه آن صد هزار حاجت او را برآورده نموده و صد درجه براى او مى نویسد.
ثواب خواندن سوره حمد و هفت با قل هوالله احد و هفت بار معوذتین و آیتالکرسى و آیه سخره و آخر سوره برائت پس از نماز جمعه
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسى که بعد از نماز جمعه هنگامى که سلام مى دهد، حمد را یک بار، قل هو الله را هفت بار، قل اعوذ برب الفلق را هفت بار،قل اعوذ برب الناس را هفت بار و آیة الکرسى ، آیه سخره 1 و آخر سوره توبه لقد جاءکم رسول من انفسکم ... را بخواند، کفاره گناهان او از آن جمعه تا جمعه دیگر خواهد بود.
برترى جمعه هاى ماه رمضان بر سایر جمعه ها
امام باقر علیه السلام مى فرمود: همانا و بدون شک جمعه هاى ماه رمضان ، برتر از جمعه هاى سایر ماه هاست ؛ همان گونه که رسول خدا صلى الله علیه و آله برتر از سایر رسولان است و ماه رمضان برتر از سایر ماه ها است .
ثواب نماز کسى که عطر بزند
امام صادق علیه السلام فرمودند: دو رکعت نمازى که شخص عطر زده بخواند، برتر از هفتاد رکعت نمازى است که شخص عطر نزده بخواند.
ثواب نماز متاهل
امام صادق علیه السلام فرمودند؛ دو رکعت نمازى که متاهل مى خواند ، برتر از هفتاد رکعت نماز است که مجرد مى خواند.
ثواب خواندن چهار رکعت نماز و قرائت پنجاه بارقل هو الله احد در هر رکعت آن
راوى مى گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: هر کس که چهار رکعت نماز بگذارد و در هر رکعت پنجاه بار قل هو الله بخواند، سلام نماز را نمى دهد، مگر این که گناهى که بین او و خداى متعال باشد، آمرزیده شود.
ثواب خواندن نماز جعفر بن ابیطالب علیه السلام
راوى مى گوید: از امام کاظم علیه السلام پرسیدم کسى که نماز جعفر را بخواند، چه ثوابى دارد؟
فرمودند: اگر گناهان او مانند شنهاى انبوه و کف دریا باشد، خداوند آنها را مى آمرزد.
گفتم : این ثواب براى ماست ؟
فرمود: پس براى کیست ! این ثواب مخصوص شماست .
گفتم : در این نماز چه سوره اى بخوانم ؟
فرمودند: سوره اذا زلزلت ، اذا جاء نصرالله انا انزلناه فى لیلة قدر و قل هوالله احد را بخوان .
ثواب خواندن نماز شب
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: نماز شب بخوانید که روش پیامبر شما، عادت صالحان قبل از شما و از بین برنده بیماریهاى بدن شماست .
2. راوى مى گوید:

/ 1 نظر / 15 بازدید